– Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնության մենեջեր (ՀՕԲՆ), ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: Վերջնաժամկետ՝ մարտի 09, 2018: