Ստորև ՀԱՀ-ի հետազոտության արդյունքներն ու թունավոր աղտոտվածության վերաբերյալ հրատարակված հոդվածներն են`