Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնը կքարտեզագրի Հայաստանում մետաղական հանքավայրերի գործող և Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանից ժառանգություն մնացած պոչամբարները: Այս քարտեզները պատրաստ կլինեն 2014թ.-ի վերջին և կօգնեն գնահատել ամեն մի պոչամբարի հետ կապված հանրային առողջապահության և շրջակա միջավայրի ռիսկերը:  

Artsvanik