150 համայնք, որոնց շրջակայքում՝ մինչև 5 կմ շառավղով հեռավորության վրա, կան գործող կամ լքված հանքավայրեր, մետաղների վերամշակման ձեռնարկություններ և պոչամբարներ: (Excel փաստաթուղթ)
Slide26   Slide25                        
Slide24    Slide23
Slide22 Slide21
Slide20 Slide19
Slide18 Slide17
Slide16 Slide15
Slide14 Slide13
Slide12 Slide11
Slide10 Slide9
Slide8 Slide7