projects

, ,

Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն (ՀՕԲՆ)

Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի «Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն»...
Read More
, , ,

«ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտում թափանցիկության և հաշվետվողականության բարելավում և ԱՃԹՆ-ի խթանում»

Read More

ՀՀ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման նոր կայքը. շահագրգիռ կողմերի մասնակցության հնարավորությունները և մարտահրավերները

Ամսաթիվ՝ Երեքշաբթի, մարտի 14, 2017թ. Թեմա՝ ՀՀ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման նոր կայքը. շահագրգիռ կողմերի մասնակցության հնարավորությունները...
Read More