ԱՃԹՆ-ի բազմաշահագրգիռ կողմերի խմբում քաղաքացիական հասարակության կողմից առաջադրված թեկնածուներ