Հանդիպումների արձանագրություններ և մասնակիցների գրանցման թերթիկներ

Դեկտեմբերի 21, 2015թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Հունվարի 22, 2016թ., Քաղաքացիական   հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Հունվարի 27, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Փետրվաի 2, 2016թ., Քաղաքացիական   հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Փետրվաի 5, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Փետրվաի 10, 2016թ., Քաղաքացիական    հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Փետրվաի 15, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Մարտի 3, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Մարտի 9, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Մարտի 18, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Մարտի 22-24, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Մարտի 29, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Ապրիլի 4, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Ապրիլի 11, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Ապրիլի 19, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Հունիսի 6, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Հուլիսի 9, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Հուլիսի 12, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Հոկտեմբերի 14, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում

Նոյեմբերի 11, 2016թ., Քաղաքացիական հասարակության դերը ԱՃԹՆ-ում