Հանքարդյունաբերական համայնքների շրջակա միջավայրի մշտադիտարկում ծրագրի ներկայացում և քննարկում