Մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց

  • — Արարատ համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերեն , անգլերեն)

  • — Ախթալա համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերենանգլերեն)

  • — Ալավերդի համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերենանգլերեն)

  • — Արմանիս համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերենանգլերեն)

  • — Ագարակ համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերեն, անգլերեն)

  • — Արծվանիկ և Քաջարան համայնքների մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերեն, անգլերեն)

  • — Կապան, Սյունիք և Աճանան համայնքների մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց (Հայերեն,  անգլերեն