Publications

2018

2017

2016

  1. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արարատ համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
  2. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Ախթալա համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
  3. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Ալավերդի համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց »: Երևան (2016)
  4. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արմանիս համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
  5. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արարատ համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
  6. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արծվանիկ և Քաջարան համայնքների մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
  7. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Կապան, Սյունիք և Աճանան համայնքների մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
  8. «Սվիդիշ Ջիոլոջիքըլ Էյ-Բի» ընկերությունը «Էս-Էլ Ար Քոնսալթընթսի», ՀԱՀ-ի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի, «ԱՎԱԳ Սոլյուշնսի», ՀԱՀ-ի Թուրփանջյանի անվան քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի հետ համատեղ: Հանքարդյունաμերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում. Հայաստան