Featured articles

Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի ընթացիկ նախագծեր

 • Հանքարդյունաբերական համայնքների շրջակա միջավայրի մշտադիտարկում

  ԿԱՊԱՆ, Հայաստան – Սույն թվականի հունիսի 29-ից հուլիսի 1-ը ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնը (ՊՀԿ) և Համաշխարհային բանկը Կապանի Օրհուս կենտրոնում տեղական հասարակական կազմակերպություններին և ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարներին ներկայացրեցին Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը (ԱՃԹՆ) և ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի ծրագրերը:

  Ավելին
 • Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն (ՀՕԲՆ)

  Ներկայիս օրենսդրությունը հանքարդյունաբերական ընկերությունների համար շատ գրավիչ պայմաններ է ստեղծում Հայաստանում հանքարդյունաբերական գործունեություն ծավալելու համար:

  Ավելին
 • Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ)

  Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությունը միջազգային ստանդարտ է, որի նպատակն է խթանել բնական ռեսուրսների բաց և հաշվետու կառավարում: ԱՃԹՆ-ին միացած երկրները պարտավոր են բացել ռեսուրսների արդյունահանմանն առնչվող հարկային վճարումներում, թույլտվություններում, պայմանագրերում և արդյունահանման հետ կապված այլ կարևոր փաստաթղթերում առկա տեղեկություններ:

  Ավելին
 • Երկխոսություն հանքարդյունաբերության շուրջ

  Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնը մտադիր է կազմակերպել քննարկումներ Հայաստանում հանքարդյունաբերության գերակա խնդիրների վերաբերյալ՝ ներգրավելով տարբեր բարձրաստիճան շահագրգիռ անձանց: Քննարկումների առաջին շարքը անցկացվելու է 2014թ. հոկտեմբերից մինչև 2015թ. հունիս ամիսներին:

  Ավելին
 • Մետաղական պոչամբարների քարտեզագրում

  Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնը կքարտեզագրի Հայաստանում մետաղական հանքավայրերի գործող և Խորհրդային Միության ժամանակաշրջանից ժառանգություն մնացած պոչամբարները:

  Ավելին