Առցանց դասընթացներ

Այս էջում ներկայացված են Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի (ՀԱՀ) Յակոբեան բնապահպանական կենտրոնի և Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի կողմից պատրաստված էլեկտրոնային դասընթացները։

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ)

Բնապահպանական կրթության վերապատրասման դասընթաց (սպասվող)