2017
 1. Վիվոդա, Վ. և Ֆուլչեր, Ջ.: Հանքարդյունաբերական թափոնների դասակարգում և կառավարում, ՀԱՀ Պատասխանատուհանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, (2017)
 2. Վիվոդա, Վ. և Ֆուլչեր, Ջ.: Մաքրում, վերականգնում և հանքի փակում, ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերությանկենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, (2017)
 3. Վիվոդա, Վ. և Ֆուլչեր, Ջ.: Բնապահպանական վնասի փոխհատուցում, ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերությանկենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, (2017)
 4. Վիվոդա, Վ. և Ֆուլչեր, Ջ.:  Բնապահպանական և սոցիալական ազդեցության գնահատում, ՀԱՀ Պատասխանատուհանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (Երևան, Հայաստան), (2017)
 5. Վիվոդա, Վ. և Ֆուլչեր, Ջ.: Մշտադիտարկում, կիրարկում և համապատասխանություն, ՀԱՀ Պատասխանատուհանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, (2017)
 6. Վիվոդա, Վ. և Ֆուլչեր, Ջ.: Աշխատողների առողջություն և անվտանգություն, ՀԱՀ Պատասխանատուհանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, (2017)

2016

 1. Հայաստանի ընդերքօգտագործման մասին օրենսդրության բարեփոխման հիմնական հարցերիամփոփագիր, Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն, ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան (Երևան, Հայաստան, 2016)
 2. Ալումյան, Հ. : Հանքարդյունաբերական և շրջակա միջավայրի խնդիրներին առնչվող դատականգործերի վերլուծություն, Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն,ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան Երևան, Հայաստան, (2016)
 3. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արարատ համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
 4. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Ախթալա համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
 5. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Ալավերդի համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց »: Երևան (2016)
 6. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արմանիս համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
 7. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արարատ համայնքի մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
 8. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Արծվանիկ և Քաջարան համայնքների մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
 9. ՀԱՀ Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոն: «Կապան, Սյունիք և Աճանան համայնքների մանկապարտեզների և դպրոցների հողի և խմելու ջրի հետազոտման վերջնական զեկույց»: Երևան (2016)
 10. «Սվիդիշ Ջիոլոջիքըլ Էյ-Բի» ընկերությունը «Էս-Էլ Ար Քոնսալթընթսի», ՀԱՀ-ի Պատասխանատու հանքարդյունաբերության կենտրոնի, «ԱՎԱԳ Սոլյուշնսի», ՀԱՀ-ի Թուրփանջյանի անվան քաղաքականության վերլուծության կենտրոնի հետ համատեղ: Հանքարդյունաμերության ոլորտի կայունության ռազմավարական գնահատում: Հայաստան

2015

 1. Ջենաշի, Մ. Հայաստանի հանքարդյունաբերության ֆիսկալ ռեժիմի վերլուծություն,Հանքարդյունաբերության օրենսդրության բարեփոխման նախաձեռնություն, ՀԱՀ Պատասխանատուհանքարդյունաբերության կենտրոն: Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, Երևան, Հայաստան, (2015):