Blog

ՀՀ իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման նոր կայքը. շահագրգիռ կողմերի մասնակցության հնարավորությունները և մարտահրավերները